Naši članovi

Članovi “Zelene mreže” jesu korisnici Udruženja “Snaga žene” - žrtve rata koji pripadaju kategoriji povratnika u regiji Srebrenice, kao i civilne žrtve rata sa područja Tuzlanskog kantona i Brčko Distrikta. Radi se o visoko traumatiziranim kategorijama stanovništva koji su uprkos traumi bili dovoljno motivisani i kroz psihosocijalnu podršku osnaženi da se uključe u aktivnosti radno-okupacione terapije uzgoja cvijeća, te ljekovitog i aromatičnog bilja. Nakon sedam godina, svi oni su danas ozbiljni uzgajivači navedenih poljoprivrednih kultura.

“Zelena mreža BiH” poziva i ostale zainteresirane aktere sektora ljekovitog i aromatičnog bilja na području Bosne i Hercegovine - uzgajivače, prerađivače, sakupljače, udruženja, zadruge, obrte i firme da nam se pridruže kako bi zajedno doprinijeli jačanju ovog sektora.